Online prodej textilu - ručníky, osušky, utěrky... 


Ručníky a osušky za trvale nízké ceny...
Úvod  |  Kontakt  |  Obchodní podmínky
V košíku máte:
0 ks zboží za 0 Kč
Naše nabídka:
   Úvod
   Výprodej
   Malé ručníky
   Ručníky Ekonomy
   Ručníky Komfort
   Ručníky Delux
   Osušky Ekonomy
   Osušky Komfort
   Osušky Delux
   Pracovní ručníky
   Plážové osušky
   Utěrky
   Povlečení
   Prostěradla
   Předložky
   Župany
   Žínky
   Papuče
   Doplňky
   Dětské froté
   Hotelové froté
   Golfové ručníky
   Prací papírky
   Akce & Slevy
   Velkoobchod
   VÝŠIVKY
       Obsah košíku:
Váš košík je prázdný

Stáhněte si katalog
bytového textilu v PDF
pro rok 2022:Levné-Ručníky.cz  ~  Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)


Informace o ochraně osobních údajů
(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)


Ochrana Vašeho soukromí při používání našeho internetového portálu (www.levne-rucniky.cz) je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás v následujícím textu důkladně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Za ochranu osobních údajů tohoto internetového portálu je zodpovědná společnost Profod s.r.o., se sídlem Malešická 546/71, 108 00 Praha 10, IČ: 271 79 397.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je určené všem osobám, které mají v úmyslu navštívit nebo používat náš internetový portál.

1. Bezpečnost údajů

Společnost Profod s.r.o. přijala na ochranu Vašich osobních údajů přiměřené technické a organizační opatření, které chrání Vaše osobní údaje kromě jiného před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupům. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a předběžně jsou přizpůsobované podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu informovat v průběhu 72 hodin, pokud by toto porušení Vašich osobních údajů k vysokému riziku Vašich práv.

2. Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel Profod s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje získané za účelem uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového portálu www.levne-rucniky.cz k následujícím účelům:

- objednávka zboží kupujícím
- potvrzení objednávky
- uzavření smlouvy
- vystavení daňového dokladu za objednané zboží v souladu se zákonem 235/2004 Sb. . o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů
- dodání objednaného zboží na místo určení uvedené kupujícím a jeho předání oprávněné osobě
- evidence kupujících pro administrativní účely
- odměňování věrnosti zákazníků
- evidence objednávek pro řešení případných reklamací

3. Seznam zpracovaných osobních údajů

Provozovatel Profod s.r.o. zpracovává osobní údaje dotčených osob v následujícím rozsahu: - jméno a příjmení - adresa - kontaktní údaje (telefonní číslo, email) Údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje jsou potřebné pro identifikaci uživatelů, kterým jsou umožněné kroky s příslušnými právními důsledky (např. objednávka zboží, fakturace, reklamace, atd.). Za účelem dodání zboží mohou být na portálu uchovávány i dodací adresy.

4. Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů

Provozovatel získává osobní údaje od kupujících v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřen mezi provozovatelem a kupujícím, předmětem které je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů bez souhlasu dotčené osoby. To znamená, že všechny osobní údaje, které jsou v rámci provozování portálu nashromážděné, jsou určené výhradně pro účely plnění závazků, tj. k dodání zboží kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuté třetí osobě (např. dopravci) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy (tj. doručení zboží).

Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuté třetí osobě (např. účetní, programátorovi) za účelem splnění jeho povinností vyplývající z kupní smlouvy a ze zvláštních právních předpisů (tj. vedení účetnictví a plnění daňových povinností).

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby jen po dobu nevyhnutelnou ke splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z všeobecně závazných právních předpisů (dodání zboží, reklamace, účetnictví). Po uplynutí této doby jsou data kupujících anonymizována (tj. smazány jsou adresy a kontaktní údaje) nebo úplně smazána.

Poskytovatel nezpřístupní osobní údaje žádné třetí osobě kromě případů, kdy je to nevyhnutelné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

5. Zveřejnění osobních údajů

Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje o kupujících.

6. Poučení o právech dotčené osoby

Dotčená osoba je oprávněná na základě písemné žádosti požadovat od provozovatele následující:
- potvrzení, zda jsou nebo nejsou zpracovávány její osobní údaje
- informace ve všeobecné srozumitelné formě o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu zákona č.101/2000 sb.
- ve všeobecné srozumitelné formě seznam jejich osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání
- opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání

Dotčená osoba na základě písemné žádosti (emailem, poštou) nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo mít u provozovatele námitky vůči zpracování osobních údajů v případech podle zákona č.101/2000 sb. vyslovením oprávněných důvodů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo můžou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, provozovatel je povinný osobní údaje, které dotčená osoba namítala, bez zbytečného odkladu zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí. Dotčená osoba je povinná uvést jen pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů je zodpovědná ve smyslu zákona č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ten, kdo je do informačního systému poskytl.

7. Získávání zpracování anonymních údajů

Na našem internetovém portálu je použit software (Google Analytics) pro anonymní analýzu používání stránek. Vyhodnocením těchto údajů získáváme důležité poznatky o preferencích uživatelů. Tyto poznatky pomáhají zlepšovat kvalitu nabídky. Při každé návštěvě stránky se zaznamenávají tyto údaje:

- anonymní tvar IP adresy , která zaslala požadavek
- datum a čas zaslání požadavku
- název prohlížené stránky
- link, ze kterého se uživatel na tuto stránku dostal
- prohlížeč a verze prohlížeče, který uživatel používá
- operační systém, který uživatel používá

Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom se jedná výlučně o informace, které nepřipouští spojení s uživatelem. Uživatel zůstává v anonymitě.

Používání cookies
Aby mohl webový systém portálu levne-rucniky.cz fungovat a zákazník mohl provést nákup zboží (vkládání zboží do nákupního košíku), používají se i tzv. cookies. Cookie je textový soubor, který ukládá internetové nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii. Webový prohlížeč ho stáhne při první návštěvě webové stránky. Při dalším vyvolání této webové stránky stejným koncovým zařízením se soubor Cookie, a v něm uložené informace, odešle zpět na webovou stránku, která ho vytvořila (First Party Cookie). Webová stránka tak rozezná, že už byla tímto prohlížečem jednou vyvolaná. Pokud zákazník zakáže ve svém prohlížeči cookies soubory ukládat, nákup na portálu nepůjde z technických důvodů provést.

8. Odpovědnost provozovatele

Provozovatel nezodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala bez oprávnění.

Odpovědnost provozovatele za porušení jednotlivých ustanovení zákona č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se řídí podle ustanovení tohoto zákona.

9. Kontaktní údaje

Odpovědný:
Profod s.r.o., se sídlem Malešická 546/71, 108 00 Praha 10, IČ: 271 79 397
Kontakt  -  Obchodní podmínky  -  Provozovatelem eshopu je Profod s.r.o., IČ: 27179397   -   Tržby realizované eshopem levne-rucniky.cz nespadají do režimu EET.